Financiële ratio’s bij beleggen

door | 05 mrt, 2022

Financiële ratio’s bij beleggen

Belangrijke financiële ratio’s bij beleggen

Tijdens het onderzoeken van een aandeel kom je in aanraking met verschillende cijfers en financiële ratio’s. Deze ratio’s bieden beleggers een hoop houvast: het geeft investeerders een methode om de financiële gezondheid, kwaliteit en waardering van een bedrijf te bepalen en te vergelijken met gelijkwaardige bedrijven.

Met ratio’s meet je de relatie tussen twee of meer componenten van een jaarrekening. Door de financiële ratio’s beter te begrijpen en op een correcte manier toe te passen, zal je een beter geïnformeerde belegger worden. In dit artikel vind je alles terug over de top 5 financiële ratio’s bij beleggen.

Door de belangrijkste financiële ratio’s te begrijpen en toe te kunnen passen, zal je in staat zijn bedrijven beter fundamenteel te kunnen beoordelen. In dit artikel nemen we daarom vijf financiële ratio’s onder de loep die essentieel zijn om te begrijpen.

PE Ratio uitleg

De price to earnings ratio (PE Ratio), of koers-winstverhouding, is een van de meest voorkomende financiële ratio’s.

De PE ratio geeft aan hoeveel keer de winst wordt betaald door beleggers. Wanneer een bedrijf verhandeld wordt tegen een koers-winstverhouding van 10, dan wilt dat zeggen dat beleggers tien keer de jaarwinst betalen. Hieruit is dus ook de formule van de price-earnings ratio te bepalen:

Top 5 belangrijke financiële ratio's bij beleggen - PE Ratio

De koers-winstverhouding geeft beleggers dus enigszins houvast met betrekking tot het waarderen van aandelen. Doorgaans geldt hoe lager de PE ratio, hoe aantrekkelijker het bedrijf is gewaardeerd. Zie dit echter niet als vanzelfsprekend.

Wanneer een aandeel een zeer hoge price to earnings ratio heeft, betekent dit niet per se dat het geen interessante belegging is. De PE ratio moet altijd in het juiste perspectief bekeken worden. De winstverwachting speelt hier een belangrijke rol.

Indien een bedrijf verwacht dat haar winst drastisch zal verminderen, dan moet een lage PE ratio in verhouding worden geplaatst.

Een relatief lage koers-winstverhouding is dan niet per definitie aantrekkelijk, omdat de winst naar waarschijnlijkheid gaat afnemen. Om de price-earnings ratio beter in perspectief te kunnen plaatsen, heeft de bekende belegger Peter Lynch een variant van de PE ratio gecreëerd: de price to earnings to growth ratio.

Price to earnings to growth ratio (PEG ratio uitleg)

De price to earnings to growth ratio is net als de PE ratio een financiële ratio om een indicatie te verkrijgen van de waardering. De PEG ratio en de PE ratio lijken erg op elkaar. De PEG ratio is echter wat geavanceerder dan de koers-winstverhouding.

De price-earnings to growth ratio zet de PE ratio in verhouding tot de verwachte winstgroei of afname. Dit klinkt zeer ingewikkeld, maar in werkelijkheid is het eigenlijk heel eenvoudig. De formule om de PEG ratio bepalen zal het een en ander vereenvoudigen:

Top 5 belangrijke financiële ratio's bij beleggen - Price-earnings to growth ratio (PEG)

Doorgaans wordt een PEG ratio kleiner dan 1 beschouwd als ondergewaardeerd. Dit wil zeggen dat de winstgroei groter is dan het aantal keer de winst die betaald moet worden voor het aandeel. De winst stijgt dus meer in vergelijking met hoeveel keer je de winst betaalt. De PEG ratio geeft dus wat meer inhoud aan de PE ratio.

Hierbij geldt dat bedrijven met een hoge winstgroei een gemiddeld hogere PE ratio mogen hebben. Een PEG ratio groter dan 1 stelt dat de PE ratio groter is dan de winstgroei, waardoor je meer voor de winst betaald, dan dat de winst daadwerkelijk groeit.

Ook bij de price-earnings to growth ratio zijn er echter wel enkele opmerkingen te maken. Ten eerste is er sprake van verwachte winstgroei. Er is geen enkele zekerheid te vinden, omdat niemand de toekomst kan voorspellen. Natuurlijk geeft het wel enigszins houvast, maar groeivoorspellingen kunnen er ook volledig naast zitten.

Ten tweede kan een groeiaandeel met een PEG (ruim) boven de 1 nog steeds zeer aantrekkelijk zijn. Dit heeft te maken met het feit dat de exponetentiële groei veel langer kan aanhouden dan dat de markt verwacht.

De uiteindelijk waarde van de onderneming zal dan in de toekomst veel hoger komen te liggen. Het is daarom belangrijk om niet je hele beleggingsconclusie te baseren op enkel de PEG ratio. Het biedt vanzelfsprekend wel een indicatie aan van de waardering, maar het is belangrijk om deze conclusies zelf in perspectief te brengen.

629768ad43b27817991659

Return on invested capital (ROIC uitleg)

Deze financiële ratio zegt iets over de winstgevendheid van een onderneming. Specifieker gezegd, deze ratio meet het rendement dat een onderneming behaald met haar eigen kapitaal én vreemd vermogen.

Het zegt dus iets over hoe efficiënt een bedrijf haar kapitaal aan het werk kan zetten. Het is belangrijk om dit percentage te vergelijken met de kosten van dat kapitaal (WACC).

Wanneer een bedrijf gemiddeld 5% aan rente betaald om aan kapitaal te komen en ze kunnen dit investeren tegen 4% rendement, dan is er sprake van waarde-vernietiging. Voor beleggers logischerwijs een zeer slechte ontwikkeling.

Als belegger zijnde zoek je naar bedrijven die enorm veel waarde creëren. Oftewel hoge rendementen op het geïnvesteerde vermogen ten opzichte van de kosten van dat vermogen. De berekening van return on invested capital gaat als volgt:

Top 5 belangrijke financiële ratio's bij beleggen - Return on invested capital (ROIC)

Vergeleken met de vorige twee financiële ratio’s zijn er bij ROIC niet zoveel kanttekeningen te maken. De return on invested capital biedt beleggers de noodzakelijke context die de PE- en PEG ratio missen. Het is daarom enorm belangrijk om ROIC en WACC mee te nemen in het onderzoeken van een aandeel.

Debt to equity uitleg

De debt to equity ratio is een financiële ratio die de relatieve verhouding aangeeft tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dat wordt gebruikt om de bezittingen van een bedrijf te financieren. Het geeft dus een indicatie van de financiële gezondheid van een onderneming.

Beleggers geven doorgaans uiteraard de voorkeur aan bedrijven met relatief weinig schulden in verhouding tot het eigen vermogen. Doorgaans geldt dat een debt to equity lager dan 0.5 beschouwd wordt als ‘financieel gezond’.

Een hoge debt to equity (boven de 1) kenmerkt vaak een hoger risico. Het betekent dat een onderneming agressief is geweest in het financieren door middel van schulden.

Toch wilt een hoge debt to equity niet zeggen, dat het bedrijf financieel ongezond is. Als veel schulden worden gebruikt om groei te financieren, kan een bedrijf mogelijk meer winst genereren dan het zou hebben gedaan zonder die schulden.

Hierbij is het handig om de link te leggen met de vorige financiële ratio, return on invested capital. Wanneer de ROIC hoger is dan de WACC, is een hoge debt to equity vaak gangbaar. Toch is het wel enigszins terecht om te stellen dat een hoge debt to equity duidt op een risicovolle financieringsstructuur. Het is daarom logisch om een zo laag mogelijke debt to equity te prefereren.

Free cash flow yield uitleg

Opnieuw een ratio die de winstgevendheid van een onderneming beoordeeld. Waar we bij de PE en PEG-ratio hebben gekeken naar de winst, focust deze ratio zich op free cash flow. Waar de winst in principe de totale netto-inkomsten van een onderneming samenvat, heeft de cashflow betrekking op het vermogen van een onderneming om haar lopende activiteiten in stand te houden.

Hoe meer liquide middelen (cash) een onderneming vergaart uit haar activiteiten, hoe gemakkelijker zij haar activiteiten kan voortzetten en uiteindelijk nog meer winst kan genereren. Veel beleggers zien free cash flow als een betere maatstaf dan winst. Het free cash flow yield kan worden berekend aan de hand van de volgende formule:

Top 5 belangrijke financiële ratio's bij beleggen - Free cash flow yield

Hoe hoger dit percentage, hoe aantrekkelijker, omdat het betekent dat investeerders een hoger percentage op hun investering kunnen verwachten. Bij een laag percentage blijft er maar weinig cash over voor aandeelhouders. Het is om deze reden ook mogelijk deze ratio te gebruiken als waarderingsmethode.

Belangrijke kanttekening

Kenmerkend bij ratio’s is dat het altijd momentopnames zijn. Een hoge ROIC kan van tijdelijke aard zijn en volgend kwartaal ineens negatief zijn. Wanneer je hele beleggingsthesis is gebaseerd op enkele ratio’s, loop je het risico om negatief verrast te worden. Zorg er daarom voor dat je ratio’s meet over verschillende tijdseenheden.

Kijk eens hoe de return on invested capital zich heeft ontwikkeld over de afgelopen tien. Dit geeft een stuk beter beeld dan dat je enkel kijkt naar de ROIC op dit moment. Om overzichtelijk de ratio’s te weergeven van een aandeel, kan je gebruik maken van de screener of charts van TradingView.

Deze ratio’s zijn enkel bedoeld om je een houvast te geven. Onderzoek daarnaast dus altijd meer dan alleen de financiële ratio’s van een onderneming.

Je zal dus meer onderzoek moeten doen om een compleet beeld van een onderneming te krijgen. Het goed toepassen en combineren van deze financiële ratio’s zullen je wel helpen in het onderzoek naar een interessante belegging.

Dit waren de top 5 financiële ratio’s bij beleggen!

Opzoek naar specifieke ratio’s voor dividendaandelen? Bekijk dan zeker ons dividendartikel!

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg onze pagina op Facebook.

Veelgestelde vragen

Wat zijn belangrijke financiële ratio’s bij beleggen?

De meest belangrijke financiële ratio’s bij beleggen zijn: price to earnings ratio (PE Ratio), price to earnings to growth ratio (PEG), return on invested capital (ROIC), debt to equity, free cash flow yield. Deze ratio’s bieden beleggers een hoop houvast: het geeft investeerders een methode om de financiële gezondheid, kwaliteit en waardering van een bedrijf te bepalen en te vergelijken met gelijkwaardige bedrijven.

Waarom zijn financiële ratio’s bij beleggen zo belangrijk?

Door de belangrijkste financiële ratio’s te begrijpen en toe te kunnen passen, zal je in staat zijn bedrijven beter fundamenteel te kunnen beoordelen.

Hoe bereken je de PEG ratio?

De price to earnings to growth ratio zet de PE ratio (koers-winstverhouding) in verhouding tot de verwachte winstgroei of afname. Dit klinkt zeer ingewikkeld, maar in werkelijkheid is het eigenlijk heel eenvoudig. De formule is als volgt: deel de koers-winstverhouding door de verwachte jaarlijkse winstgroei.

Wat is een goede PEG-ratio?

Doorgaans wordt een PEG ratio kleiner dan 1 beschouwd als ondergewaardeerd. Wanneer het een PEG-ratio van meer dan 1 heeft, is het aandeel duur. Een PEG-ratio gelijk aan 1 wordt als normaal beschouwd.

Hoe bereken je de PE ratio

De price to earnings ratio (PE Ratio), of koers-winstverhouding, is een van de meest voorkomende financiële ratio’s. De PE ratio geeft aan hoeveel keer de winst wordt betaald door beleggers. Wanneer een bedrijf verhandeld wordt tegen een koers-winstverhouding van 10, dan wilt dat zeggen dat beleggers tien keer de jaarwinst betalen. Bekijk de formule van de PE Ratio.

5/5 - (8 stemmen)

Je hebt nog tot het einde van de maand om jouw 100 euro tegoed bij DEGIRO te claimen!

Volledige inzage in mijn portefeuille op Instagram

portefeuille dejongebelegger

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Eerst leren, dan investeren.

Bekijk hier welke boeken je kunnen helpen je financiële doelen te behalen.