Leven van dividend

door | 16 jun, 2022

Leven van Dividend - Voorbeeld dividendportefeuilles 3

Leven van dividend

Is leven van dividend mogelijk?

Hoeveel geld is er nodig om financieel onafhankelijk te worden via dividend?

Dit zijn vragen waar geen eenduidig antwoord op is. Persoonlijke factoren spelen namelijk een heel grote rol. Feitelijk betekent financiële onafhankelijkheid dat je passieve inkomsten de maandelijkse lasten overtreffen. Wanneer je maandelijkse lasten relatief hoog zijn, dan zal je vanzelfsprekend ook meer kapitaal nodig hebben om deze lasten via dividend te kunnen dekken. Toch is leven van dividend misschien makkelijker dan dat je denkt.

Financieel onafhankelijk door dividend beleggen

Hoe realistisch is dat?

Vrijwel iedereen wilt financieel onafhankelijk worden. De FIRE(Financial Independent, Retire Early)-community groeit als kool en steeds meer mensen starten een side hustle of beginnen met beleggen. Hierbij wordt ook steeds vaker het fenomeen dividendbeleggen aangehaald: beleggen met een bovenmatige focus op dividend.

Daarbij staat de gedachtegang centraal dat men uiteindelijk kan leven van de dividendinkomsten. Maar hoe realistisch is dit nou eigenlijk? En hoelang duurt het voordat je eindelijk van die – relatief kleine – dividenden kan leven?

In dit artikel staan we daarom stil bij alle essentiële zaken omtrent het dividendbeleggen. Indien jij geïnteresseerd bent in het financieel onafhankelijk worden aan de hand van dividendbeleggen, dan is dit artikel een must-read!

Wat is dividendbeleggen?

Bedrijven die winst maken kunnen een deel van deze winst uitkeren aan de aandeelhouders. Deze winstuitkering wordt ook wel dividend genoemd. Beleggers krijgen dan cash op hun rekening zonder daar echt voor te hoeven werken. Voor velen is dividend dan ook de ultieme manier om een passief inkomen te vergaren. Niet zo gek dus, dat veel beleggers gek op dividend zijn.

Dividendbeleggen is een beleggingsstrategie waarbij dividend centraal staat. Beleggers die deze strategie hanteren, focussen zich doorgaans uitsluitend op bedrijven die dividend uitkeren. Hierbij gaat het niet zozeer om koerswinst, maar voornamelijk om de cash flow die wordt genereerd dankzij het dividend. Maar hoeveel geld heb je als belegger nou nodig om daadwerkelijk een degelijk bedrag aan dividend binnen te harken? Laten we daar eens naar kijken.

Leven van dividend

Hoeveel geld is nodig om financieel onafhankelijk te worden via dividend?

Verder is het dividendpercentage van belang: hoe hoger het dividendpercentage des te minder kapitaal nodig is. Tot slot kunnen bedrijven het dividend ook nog verhogen. Hierdoor worden de dividendontvangsten over de loop van tijd steeds groter, zonder dat hier per se meer vermogen tegenover staat. Maar hoeveel geld is nou concreet nodig om te kunnen leven van het dividend op aandelen?

In de tabel hieronder hebben we een scenario geschetst met een conservatie uitgangspositie, waarbij er geen sprake is van dividendgroei. Check je maandelijkse lasten en hoeveel je nodig hebt om te kunnen leven van dividend.

Maandelijkse lasten2.5% dividend3% dividend3.5% dividend4% dividend4.5% dividend
      
€1.500 €720.000€600.000€510.000€450.000€400.000
€2.000 €960.000€800.000€690.000€600.000€530.000
€2.500 €1.200.000€1.000.000€860.000€750.000€670.000
€3.000 €1.440.000€1.200.000€1.030.000€900.000 €800.000
€3.500 €1.680.000€1.400.000€1.200.000€1.050.000€930.000
€4.000 €1.920.000€1.600.000€1.370.000€1.200.000€1.070.000

Op het eerste oog lijken dit grote bedragen en hoewel hier misschien een kern van waarheid in zit, zijn het toch relatief haalbare bedragen.

Veel mensen denken dat er meerdere miljoenen euro’s nodig zijn om financieel onafhankelijk te worden, terwijl dit in de praktijk vaak helemaal niet het geval is. Hierbij moeten toch enkele kanttekeningen worden gemaakt.

Wanneer je met een lange tijdshorizon belegt, dan speelt inflatie zeker een rol. Met de €2.000 die je vandaag de dag voor de maandelijkse lasten nodig hebt, zal je over 10-15 jaar niet meer hetzelfde kunnen kopen. Ook is er in de tabel geen rekening gehouden met dividend- en vermogensbelasting.

Dividendbeleggen in de praktijk

Beleggingsstrategieën en voorbeeldportefeuilles om te leven van dividend.

We hebben gezien dat er theoretisch niet enorm veel geld nodig is om financieel onafhankelijk te worden. Het is echter ook van belang om deze theorie eens om te zetten in de praktijk.

Praktisch gezien zijn er grofweg twee vormen van dividendbeleggen te onderscheiden: dividendgroei- en hoog dividend beleggen.

Laten we eens kijken naar de kenmerken en voor- en nadelen van beide strategieën.

Voorbeeld dividendportefeuille

Bij deze strategieën focussen beleggers zich vooral op bedrijven die nog relatief weinig dividend betalen (ten opzichte van hun winst, oftewel een lage payout ratio) en hun dividend structureel verhogen. Het huidige dividendpercentage is dan wel relatief laag, maar door de kracht van het rente-op-rente effect, kan dit tot gigantische rendement leiden. Zo ontvangt Warren Buffett jaarlijks de hele initiële investering in Coca-Cola terug als dividend.

Dit is te danken aan het feit dat Coca-Cola al bijna 60 jaar achter elkaar haar dividend fors verhoogd. Het dividendgroei beleggen is dan ook voornamelijk geschikt voor beleggers die over een lange tijdshorizon beschikken. Op deze manier kan er optimaal gebruik worden gemaakt van het rente-op-rente effect van dividendgroei.  

Maar wat voor aandelen vallen dan onder deze strategie. Hieronder hebben we een voorbeeldportefeuille weergegeven, waarin €10.000 wordt belegt in uitsluitend dividendgroeiaandelen. Let op: deze portefeuille is enkel bedoeld ter voorbeeld en bevat geen financieel advies.  

AandeelBedragAantal Aandelen Payout Ratio Dividendgroei (afgelopen 5 jaar) Dividend per Aandeel Totale Dividend 
       
Home Depot $912 33% 18% $7,60 $22,80 
T. Rowe Price $1048 36% 15% $4,80 $38,40 
Abbvie $1043 42% 18% $5,64 $39,48 
Starbucks $988 13 58% 15% $1,96 $25,48 
Johnson & Johnson $900 43% 6% $4,52 $22,60 
McDonald’s $1004 55% 8% $5,52 $22,08 
3M  $1043 59% 5% $5,96 $41,72 
Lowe’s $990 26% 18% $3,20 $16,00 
Deere’s & Co $1071 22% 11% $4,52 $13,56 
Duke Energy $1026 74% 3% $3,94 $35,46 
       
Totaal: $10.025     $277,58 

Het gemiddelde dividendrendement van deze portefeuille is 2,8%. De gemiddelde dividendgroei bedraagt 11,7%. Indien je na deze $10.025 belegging geen stortingen meer doet, dan is de $277,58 aan dividend na 20 jaar uitgegroeid tot ruim $2500 aan jaarlijks dividend. Niet slecht voor een initiële investering van $10.000 (Yield on Cost 25%+).

Naast het krachtige rente-op-rente effect is het grote voordeel van dividendgroei beleggen dat je ook kan rekenen op koerswinst. Deze bedrijven betalen namelijk maar een deel van hun winst uit aan dividend.

De rest van de winst wordt veelal geherinvesteerd in het bedrijf, waardoor de winst en omzet blijven stijgen en de beurswaarde daarmee ook. Zo profiteren beleggers van zowel dividend (en dividendgroei) als van koerswinst. Het nadeel van dividendgroei beleggen is dat de dividendontvangsten in de beginperiode een stuk lager zullen zijn dat bij het hoog dividend beleggen.

De aandelen is deze voorbeeldportefeuille zijn allemaal te koop via onze favoriete broker: DEGIRO.

Lees hier meer over DEGIRO en de transactiekosten die je via ons vergoed kan krijgen.

6411bcf287f0d521227695

Voorbeeld hoog dividendportefeuille

De strategie hoog dividend beleggen focust zich vooral op hoge dividendrendementen. De nadruk ligt hierbij vooral op bedrijven die bijna al hun winst uitkeren als dividend. In tegenstelling tot dividendgroei beleggen speelt koerswinst hier geen rol. Ook is er vrijwel geen sprake van dividendgroei. Persoonlijk heb ik enkele hoog dividend aandelen in de portefeuille en leef ik nu al gedeeltelijk van dividend.

Het voordeel van hoog dividend beleggen is het feit dat beleggers kunnen rekenen op relatief hoge dividendrendement (ook in de beginperiode). Het nadeel is dat deze dividenden nauwelijks groeien en er doorgaans geen sprake is van koerswinst.

Hoog dividend beleggen is dan ook voornamelijk geschikt voor beleggers met een korte tijdshorizon. Zij hebben namelijk niet de tijd om te profiteren van het rente-op-rente effect van dividendgroei beleggen. Hieronder hebben we wederom een voorbeeldportefeuille ontworpen. Let op: ook deze portefeuille is enkel bedoeld ter voorbeeld en bevat geen financieel advies.

Aandeel / Fonds Bedrag Aantal Aandelen Dividend per Aandeel Totale Dividend 
     
Gladstone Commercial Corp. $2600 130 $1,50 $195,00 
Guggenheim Strategic Opportunities Fund $2503 143 $2,18 $311,74 
Ares Commercial Real Estate $2496 168 $1,32 $221,76 
Calamos Global Total Return Fund $2503 206 $1,20 $247,20 
     
Totaal: $10.102   $975,70 

Aan de hand van deze portefeuille wordt het verschil tussen dividendgroei en hoog dividend beleggen direct duidelijk. Waar het dividendrendement bij dividendgroei uitkwam op zo’n 2,8%, is dit bij hoog dividend maar liefst 9,6%. Hier staat wel tegenover dat er van dividendgroei of koerswinst in de meeste gevallen nauwelijks sprake is. Maakt dat uit als je wilt leven van dividend?

Hoog dividendaandelen, fondsen of andere assets zoals Babybonds zijn vaak niet via je reguliere broker te verkrijgen. Platformen die draaien op de software van Interactive Brokers bieden ze vaak wel aan, zoals Mexem, Lynx, FXFlat of Interactive Brokers zelf.

Een andere manier om te dividend beleggen is via dividend ETF’s.

Leven van Dividend - Financieel onafhankelijk door dividend beleggen

Dividend portefeuille opbouwen

Een kritische lezer zou kunnen opmerken dat bij deze portefeuille onvoldoende spreiding aanwezig is. Spreiding speelt een essentiële rol bij het dividendbeleggen. Hoewel vier aandelen/fondsen inderdaad aan de weinige kant zijn, is er in deze portefeuille toch een behoorlijke spreiding aangebracht.

Zo bestaat het Guggenheim Strategic Oppurtunities Fund al uit meer dan 100 verschillende aandelen en leningen. Ares Commercial Real Estate bestaat uit 77 leningen en ook het Calamos Global Total Return Fund bestaat uit honderden aandelen. De spreiding zit dus al in de fondsen verwerkt.

Wil je straks aan de slag met het bouwen van een eigen dividendportefeuille? Bekijk ons eerder geschreven artikel: beste dividendaandelen Nederland en België om te zien waar je op moet letten omtrent dividendaandelen.

Voor- en nadelen van dividendbeleggen

Tot slot bekijken we de voor- en nadelen van dividendbeleggen om op basis daarvan een conclusie te kunnen trekken.

De voordelen van dividendbeleggen spreken redelijk voor zich: beleggers kunnen rekenen op een passief inkomen en leven van dividend. Verder kunnen dividenduitkeringen motiveren om te blijven beleggen, wat in de toekomst zal zorgen voor betere resultaten.

Tot slot zijn bedrijven die dividend uitkeren vaak financieel gezond en beschikken ze over sterke competitieve voordelen. Enkel bedrijven van hoge kwaliteit kunnen structureel jarenlang een dividend uitkeren. Hierdoor ben je als beleggers relatief zeker dat je in ‘goede’ bedrijven belegt.

Er zijn vanzelfsprekend ook nadelen. Allereerst betaal je belasting over het ontvangen dividend. De betaalde dividendbelasting kan daarentegen wel via inkomstenbelasting worden teruggevorderd. Voor beleggingen in het buitenland kan dit echter een hoop extra papierwerk opleveren (al kan je vaak eenvoudig een W8-ben formulier invullen).

Verder kan het uitkeren van relatief veel dividend wijzen op de beperkte groeipotentie van een bedrijf. Indien een bedrijf een groot deel van haar winst uitkeert aan dividend, dan zou dat een teken kunnen zijn dat het bedrijf weinig mogelijkheden ziet om door te kunnen groeien. Een hoge payout ratio kan dus wijzen op mogelijke stagnatie van een bedrijf.

Goede boeken over dividendbeleggen

Er zijn veel boeken over beleggen, echter zijn er maar weinig echt goede boeken over beleggen. We hebben twee boeken voor je uit gekozen, waar je wel écht wat aan hebt als je wilt leven van dividend.

Het Nederlandse boek hebben wij zelf ook gelezen, zowel de eerste als de vernieuwde versie!

Nederlands boek over hoog-dividendbeleggen: Permanent inkomen met Amerikaanse hoog-dividendaandelen.

Het Engelse boek staat nog op onze verlanglijst en willen we binnenkort aan beginnen. Dit boek wordt door andere dividendbeleggers genoemd als een must-read!

Engels boek over hoog-dividendbeleggen: Income Factory – An Investor’s Guide to Consistent Lifetime Returns.

Leven van Dividend - Boeken over Dividend

Financieel onafhankelijk blog

Dit was het artikel over leven van dividend, inclusief twee voorbeeld dividendportefeuilles. Dit artikel is onderdeel van ons dividendbeleggen en beleggen blog.

Persoonlijk zijn we bij dejongebelegger.nl positief gestemd over dividendbeleggen. De voordelen wegen naar ons inziens zwaarder dan de nadelen. Naar onze mening is het een erg geschikte manier om passief inkomen op te bouwen en te werken aan een FIRE-doel. Financieel onafhankelijk worden door dividendinkomen is dus wat ons betreft, zeker haalbaar!

Laat ons weten wat jij ervan vindt in de reacties, of via sociale media kanalen, zoals Instagram of Facebook.

3.9/5 - (9 stemmen)

Je hebt nog tot het einde van de maand om jouw 100 euro tegoed bij DEGIRO te claimen!

Dit artikel bevat mogelijk affiliate-links. Meld je je ergens aan via onze link, dan krijgen wij soms een kleine vergoeding. Dit kost jou niks extra en helpt ons te kunnen focussen op content! Een deel van de winst doneren we sinds 2023 aan goede doelen (culturele Anbi’s zoals KWF), steun je ons? Dan steun je ook indirect goede doelen!

Volledige inzage in mijn portefeuille op Instagram

Openbaar portefeuille van dejongebelegger

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Eerst leren, dan investeren.

Bekijk hier welke boeken je kunnen helpen je financiële doelen te behalen.