Belasting op aandelen en crypto

door | 01 mrt, 2023

Belasting op aandelen en crypto dejongebelegger

Vanaf vandaag kan je weer belastingaangifte doen en er is een hoop veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Beleggen en de belastingaangifte doen kan voor nieuwe beleggers soms spannend zijn, zo is het onduidelijk of er belasting op aandelen en crypto zit of dat er belasting over vermogen moet worden betaald.

Ook is er veel onduidelijkheid ontstaan over bijvoorbeeld belasting en crypto minen. Gelukkig is de belastingdienst altijd super transparant en duidelijk… Met behulp van dit artikel weet je straks wél precies hoe het zit.

Voor dit artikel maken we gebruik van officiële bronnen zoals de belastingdienst en kennis vanuit de WFT’s Basis en Vermogen.

Tip: je kan dit artikel ook opslaan in je favorieten, dan kan je het artikel erbij pakken wanneer je jouw belastingaangifte gaat doen!

Laatste update: 1 maart 2023 – artikel aangepast voor de aangifte 2022.

Belasting op aandelen en crypto

Crypto hoort net als aandelen en beleggingsfondsen tot je beleggingen in box 3 – dit wordt dus bestempeld als vermogen. In Nederland betaalde je tot voorkort geen belasting over je rendement, ook word je niet gecompenseerd bij eventueel koersverlies.

Sinds de belastingaangifte 2022 mag je dit echter wel gaan doen. We gaan bijna allemaal belasting betalen over ons rendement, of je het nu leuk vindt of niet.

De waarde van je crypto en aandelen, die van belang is, is de waarde op 1 januari 2022. Je kan de koers gebruiken van het handelsplatform waar je beleggingen staan.

Voor de belastingaangifte over 2022, gebruik je dus de waarde van je crypto, aandelen en beleggingsfondsen op 1 januari 2022.

Maar ga je belasting betalen over je vermogen? Daar komen we later in dit artikel op terug.

Minder belasting betalen? Maak gratis bezwaar op bijvoorbeeld je WOZ-waarde.

Waarom belastingaangifte doen?

Het kan zijn dat jij over je vermogen belasting moet betalen. Hiernaast kan het ook zo zijn dat jij een gedeelte van je betaalde dividendbelasting terugkrijgt! Hoe dan ook is het altijd verstandig om je aangifte te doen.

Omdat de vanaf vandaag belastingaangifte over 2022 mag doen, benoemen we in dit artikel de regels en bedragen omtrent belasting op aandelen en crypto voor het jaar 2022, dit veranderd namelijk elk jaar.

Je bent als Nederlandse burger verplicht om je belastingaangifte naar waarheid in te vullen. Gegevens achterhouden van de belastingdienst is niet verstandig en kan leiden tot naheffingen of zelfs een boete, dit raden we dus af.

De kans is echter groot dat ondanks belasting op rendement, je nog niet hoeft te betalen omdat je totale vermogen nog niet groot genoeg is.

Wat valt er onder vermogen?

Onder je vermogen vallen je bezittingen, uit sparen als beleggen min je schulden. Mocht je schulden hebben, dan worden deze eventueel afgetrokken van je vermogen.

Eventueel, omdat er voor schulden een schuldendrempel geldt. De schuldendrempel ligt voor 2022 op 3200 euro. Dit houdt in dat als je schuld lager is, deze niet kan worden afgetrokken van je vermogen. Met een fiscaal partner, wordt ook de schuldendrempel verdubbeld, waardoor je uitkomt op 6400 euro.

Lees op de website van de belastingdienst, welke schulden je mag aftrekken van je vermogen.

Heffingsvrij vermogen 2022

Voorheen ging je in Nederland pas betalen wanneer je vermogen hoger was dan een bepaald bedrag, dit bedrag wordt ook wel het heffingsvrij vermogen genoemd. Met een fiscaal partner wordt je heffingsvrije vermogen, net als je schuldendrempel, verdubbeld!

Het heffingsvrije vermogen zonder partner is over afgelopen jaar 50.650 euro.

belasting op aandelen en crypto 2021

Volgens de oude manier zou dit betekenen dat als je op 1 januari 2022 meer dan 50.650 euro aan vermogen had, je belasting moet betalen over jouw vermogen – in box 3.

De belastingdienst is echter met een nieuwe ‘box 3-inkomen’-methode gekomen, die het allemaal een stuk leuker en makkelijker maakt!

Grapje natuurlijk, het wordt juist een stuk ingewikkelder.

Belastingpercentages box3-inkomen 2022

Wat voor jou fijn is om te weten, dit hoef je niet zelf uit te rekenen. De belasting doet dit voor jou, jou belasting laten betalen maken ze natuurlijk nooit lastig. Het enige wat je zelf hoeft te doen, is de juiste bedragen invullen. Mocht je toch de percentages en de rekenmethode erachter willen weten, hier is het overzicht:

belasting op aandelen en crypto 2022

Het is hier vooral belangrijk om te kijken naar het percentage van 5,53% voor beleggingen in 2022.

En zo bereken je jouw box 3-inkomen in 2022 met de nieuwe methode:

 • Gebruik de fictieve rendementspercentages 2022 die we hierboven noemen om het rendement per soort vermogen op 1 januari uit te rekenen.
 • Het rendement van bank- en spaartegoeden en contant geld (0,00% x tegoed = 0) tel je op bij het rendement van beleggingen (5,53% x belegt vermogen) en andere bezittingen.
 • Het totaal verminder je met het rendement op de aftrekbare schulden, als je deze hebt. Het totaal hiervan is het belastbaar rendement.
 • Daarnaast bereken je jouw vermogen. Dus je bezittingen min je schulden. Bij schulden eerste de schuldendrempel aftrekken. Wat overblijft aan vermogen is jouw rendementsgrondslag.
 • Je vermogen verminder je met het heffingsvrij vermogen, dan heb je jouw grondslag sparen en beleggen. Je mag de grondslag verdelen als je een fiscaal partner hebt.
 • Je deelt jouw grondslag sparen en beleggen door de rendementsgrondslag en vermenigvuldigt dit met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma. Dit percentage is jouw aandeel in de rendementsgrondslag.
 • Je vermenigvuldigt jouw belastbaar rendement met dit percentage. De uitkomst is jouw box 3-inkomen en ze noemen dit ook wel jouw voordeel uit sparen en beleggen.
 • Vervolgens betaal je over dit box-3 inkomen 31% belasting.

Om het allemaal samen te vatten: voorheen betaalde je over jouw vermogen (bezittingen – schulden) minus het heffingsvrij vermogen (50.650 euro per belastingplichtige). Dit was dan jouw vermogensgrondslag sparen en beleggen oftewel het belastbaar box 3-vermogen.

Sinds 2022 wordt het vermogen opgedeeld in spaargeld en beleggingen/andere bezittingen. Beide met hun eigen fictieve rendementspercentages. Vervolgens moet je hier wat formules op los laten, kom je uit op je box 3-inkomen en doe je dit maal 31% belastingheffing, wat je dan overhoudt is het bedrag aan belasting wat je bent verschuldigd.

Wat ons opvalt vergeleken met voorgaande jaren, is dat ze steeds meer belasting gaan heffen, wel gaat het heffingsvrijvermogen steeds iets omhoog. Iedereen met een vermogen boven de 50.650 euro wordt dus vanaf 2022 belast over zijn of haar beleggingen.

De algemene trend die ons verder opvalt is dat de overheid er van alles aan doet om oud geld te beschermen en vermogensopbouw voor jongere generaties op allerlei manieren probeert te verhinderen.

Belastingpercentages box3-inkomen 2023

In 2023 worden dezelfde belastingpercentages voor box3-inkomen gebruikt.

 • Banktegoeden: 0,00%
 • Schulden 2,28%
 • Overig bezig: 5,53%

Mocht dit nog veranderen, hoor je dat van ons.

Het heffingsvrijvermogen in 2023 is €57.000 per persoon. Ben je met een fiscaal partner? Dan is het dus € 114.000.

Wat heb je nodig?

Om belastingaangifte te doen heb je toegang nodig tot je DigiD en jaaroverzichten van partijen waar je vermogen hebt staan. Dit kunnen banken en beleggingsinstellingen zijn. Meestal krijg je rond eind februari bericht dat je jaaroverzicht klaar staat.

Soms krijg je geen jaaroverzicht. In dat geval moet je zelf achterhalen wat de waarde van jouw beleggingen waren op 1 januari 2022. Hierbij kan je gebruik maken van het handelsplatform of bijvoorbeeld Google.

In de meeste gevallen zijn je gegevens al aangeleverd bij de belastingdienst en hoef je het enkel te controleren.

DEGIRO belastingaangifte

De belastingaangifte en DEGIRO. Banken en beleggingsinstellingen zoals DEGIRO vullen in de meeste gevallen de informatie voor jou in. Je krijgt eind februari 2022 een jaaroverzicht waarmee je eenvoudig kunt controleren of alles klopt.

Op het jaaroverzicht zie je onder andere je vermogen aan het begin en het einde van het jaar, maar ook hoeveel netto en bruto dividend je hebt ontvangen. Let vooral goed op met het dividend, omdat je hier als belegger nog wel eens wat terug kan krijgen!

Kleine tip: sla je jaaroverzichten altijd op, op je eigen computer of in je eigen cloud. De belastingdienst wilt nog wel eens jaren later bewijs opvragen, over bijvoorbeeld wel of niet afgetrokken premies en ontvangen loon of dividend.

Als jouw beleggingsinstelling of bank dan bijvoorbeeld niet meer bestaat, sta je met lege handen. Helaas komt dit maar al te vaak voor en dien je zelf jouw gelijk te kunnen bewijzen.

Dividend en belasting

Teveel betaald dividend kan je vaak terugvragen via de aangifte inkomstenbelasting. In Nederland heb je namelijk 15% dividendbelasting, terwijl dit in de VS 30% is. Het kan dus zijn dat er teveel dividendbelasting is ingehouden, vooral als je belegt in Amerikaanse bedrijven of ETF’s.

In sommige gevallen is dit al correct voor je ingehouden door je broker. Het is dus belangrijk om te controleren hoeveel dividend je hebt ontvangen en of hier al belasting over is betaald.

Beleg jij via DEGIRO? Dan heb je waarschijnlijk het W8-BEN formulier ingevuld en zorgen zij ervoor dat er niet teveel belasting wordt ingehouden. Nog niet gedaan? Lees hier alles over het W8-BEN formulier.

Beleggen met belastingvoordeel

In sommige gevallen kan je beleggen met belastingvoordeel. Er zijn twee manieren om hiervan te profiteren.

Sparen of beleggen voor aanvullend pensioen. Ook wel extra pensioen opbouwen, is de meest voorkomende manier. Bij deze manier betaald de belastingdienst mee aan jouw pensioen!

Een andere optie is belastingvoordeel vanwege groene beleggingen. Groene beleggingen hebben namelijk een aparte vrijstelling, dit is zeker interessant wanneer je belasting gaat betalen over je vermogen.

Bekijk in deze PDF alle groene beleggingen in Nederland. Helaas is deze lijst erg beperkt en kan deze, naar onze mening, wel een keer worden aangevuld. Dit zou er naar onze mening voor kunnen zorgen dat beleggers meer stimulans krijgen om een steentje bij te dragen tegen de klimaatcrisis.

Mining en belasting

Mining en belasting - belasting op aandelen en crypto

Over dit onderwerp is er de laatste jaren veel onduidelijkheid geschept, onder andere door bronnen vanuit de overheid. Dit is vervolgens weer overgenomen door cowboys en crypto-websites, die niet altijd up-to-date zijn met de huidige regelgeving.

Wat betreft mining en belasting zijn er twee situaties waarin je kunt zitten.

Situatie 1: Cryptovaluta minen als particulier

Voor het minen van cryptovaluta is veel computercapaciteit nodig. De belastingdienst gaat ervanuit dat de kosten die daarmee samenhangen vaak zo hoog zijn, dat er niet snel sprake zal zijn van een voordeel. Echter lijkt het ons dat je niet gaat minen mits dit je iets oplevert.

In de eerste instantie, zegt de belastingdienst, dat je de opbrengst van het minen zelf niet hoeft aan te geven. Vervolgens zeggen ze dat als je opbrengst hoger is dan je kosten, dit wel moet. Als particulier dien je dit dan aan te geven onder “inkomsten uit overig werk” of “winst uit onderneming”, afhankelijk wat voor jou toepasselijk is.

Je betaalt als particulier of onderneming enkel belasting over je winst en niet over je omzet, de kosten van het minen kan je dus van het inkomen aftrekken.

Situatie 2: Cryptovaluta minen als B.V.

Cryptovaluta minen als B.V. ligt net iets anders. Zowel de kosten als de inkomsten vallen binnen je onderneming. De resultaten van het minen (en handelen) komen tot uitdrukking in je winst- en verliesrekening en worden belast zoals al je inkomen vanuit je onderneming.

Staking en belasting

Op dit moment staat er nog niks over staking en de belasting. Dat betekent dat je hier geen inkomstenbelasting over hoeft te betalen. Wel is je uiteindelijke vermogen van belang voor belasting in box 3.

Weet je niet wat staking is? Crypto staken is rente of rendement krijgen over het vastzetten van cryptovaluta. Lees er meer over in het artikel crypto staken uitleg; hoe, wat en waar?

Op dit moment betaal je geen vermogensbelasting als je passief inkomen verdient met crypto, bijvoorbeeld door crypto te staken voor rente. We verwachten dat we in de toekomst, rond 2026 wel crypto belasting moeten gaan betalen. Of dit enkel over de winst of ook over passief inkomen wordt, is nog maar de vraag.

We verwachten niet dat dit voor altijd zo blijft. We verwachten dat regulering rond cryptovaluta, handelsplatformen en staking de komende jaren steeds strenger gaat worden, doe er vooral je voordeel mee nu dat nog kan.

Belasting op aandelen en crypto

Dit was het artikel “belasting op aandelen en crypto”. Heb jij een ingewikkelde situatie die we in dit artikel niet hebben behandeld of ben je nog niet zeker over hoe je je belastingaangifte moet doen? Neem dan contact op met een belastingadviseur of de belastingdienst.

Je hebt tot 1 mei om je belastingaangifte te doen.

Moet jij nog belastingaangifte doen over 2020 of 2021? Check dan het artikel de belastingaangifte en beleggen in 2020.

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Volg/like dejongebelegger op Facebook, Instagram of Pinterest.

Veelgestelde vragen

Moet ik belasting betalen over mijn beleggingen?

Dat is afhankelijk van hoeveel vermogen (- schulden) je hebt op 1 januari van het jaar. Als je onder het heffingsvrij vermogen blijft, hoef je geen belasting te betalen over je vermogen, wel moet je gewoon belastingaangifte doen.

Wat is het heffingsvrij vermogen in 2022?

Het heffingsvrij vermogen in 2022 is 50.650 euro, heb je een fiscaal partner dan wordt dit verdubbeld. Het heffingsvrij vermogen met een fiscale partner is dus 101.300 euro.

Voor wanneer moet ik de belastingaangifte 2022 doen?

De belastingaangifte 2022 kan je tussen 1 maart en 1 mei 2023 doen.

4.8/5 - (28 stemmen)

Je hebt nog tot het einde van de maand om jouw 100 euro tegoed bij DEGIRO te claimen!

Volledige inzage in mijn portefeuille op Instagram

portefeuille dejongebelegger

4 Reacties

 1. Sem

  Bedankt voor de informatie!

  Antwoord
  • dejongebelegger

   Graag gedaan Sem!

   Antwoord
 2. Thomas

  Hoi,
  bedankt voor jouw uitleg! Kun je ook nog iets vertellen hoe het met Liquidity Mining uit ziet?
  Groet Thomas

  Antwoord
  • dejongebelegger

   Hi Thomas, Liquidity Mining zou ik meer zien als staking dan als echt minen. Zolang je hier niet veel arbeid mee verricht valt dit in box 3 onder vermogen en niet in box 1 onder inkomen!

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Eerst leren, dan investeren.

Bekijk hier welke boeken je kunnen helpen je financiële doelen te behalen.