Aandeel analyse – Domino’s Pizza 2022

door | 24 aug, 2021

Aandeel analyse - Domino's Pizza 2022 - dejongebelegger

In dit artikel vind je een uitgebreide aandeel analyse van Domino’s Pizza, een aandeel met meer dan 1800% groei in 10 jaar. Dit artikel is puur informatief bedoelt om je te helpen zelf aandeel analyses te doen en niet als financieel advies. Doe altijd (ook) je eigen onderzoek.

Domino’s Pizza aandeel analyse

Domino’s Pizza is ontstaan in 1960 en opereert als internationaal pizzabezorger die gebruikmaakt van een vleugje technologie. Naast Pizza’s verkoopt het bedrijf ook andere fastfood. Door haar franchisemodel is Domino’s in staat, zonder al te veel kosten, snel nieuwe vestigingen te openen en zo marktaandeel te winnen. In het boekjaar 2020 opende Domino’s organisch 179 nieuwe filialen. Momenteel heeft Domino’s ruim 18.000 stores, waarvan ~35% in de Verenigde Staten. Laten we een aandeel analyse maken.

Voor de afgelopen twaalf maanden, eindigend in Q2, rapporteerde DPZ:

 • Europa: 1100 stores – waarvan bijna 300 in Nederland.
 • Japan: 800 eigen stores, een groei van 8% in twee kwartalen.
 • Australië: 750 eigen stores, een groei van 7,7% YoY.
 • India: 550 eigen stores, 62% marktaandeel.
 • Omzet: 4,3 miljard ($)
 • EBITDA: 861 miljoen ($)

De doelgroep kan niet ontbreken in de aandeel analyse van Domino’s Pizza en bestaat uit drie brede en diverse segmenten.

 • Jonge consumenten; consumenten tussen de 18 en 35. Deze maken een groot deel uit van het klantenbestand.
 • Working Professionals; drukbezette, werkende koppels, gezinnen of individuen.
 • Event Organisators; bestaande uit klanten die betrokken zijn bij zakelijke of privé-evenementen.

De belangrijkste bronnen van inkomen zijn voor DPZ; inkomsten uit haar ‘supply chain’ (~57%) en royalties en vergoedingen van franchisenemers (~30%). De vergoedingen van franchisenemers zijn kenmerkend, omdat deze een brutowinstmarge van 100% met zich meedragen.

Aandeel analyse - Domino's Pizza 2022 - dejongebelegger

Zakelijke kwaliteiten en concurrentievoordelen

Samenvattend, de volgende 4 elementen bieden bewijs of helpen bij het verklaren van de concurrentievoordelen van Domino’s Pizza kijk wat wij hebben meegenomen in de aandeel analyse:

 • Sterk en simpel franchisemodel: Door middel van het krachtige franchisemodel dat Domino’s heeft gebouwd, hoeven er geen bestaande winsten of nieuw kapitaal gebruikt te worden om nieuwe groei te financieren. DPZ kan nieuwe locaties toevoegen, zonder zelf kapitaal tevoorschijn te halen. Het kapitaal dat nodig is, word immers via franchisenemers verkregen in ruil voor naamsbekendheid, handelsgeheimen en operationele ‘best practices’. De franchisenemer betaald een maandelijkse commissie hiervoor van ongeveer ~3-5% van de omzet. Voor de franchisegever is dit een langdurende, kosteloze cashflow.
 • Via innovatie leidt Domino’s de markt: Domino’s Pizza loopt op het gebied van innovatie ver voor op haar concurrenten. Het enige wat concurrenten kunnen doen is de technologie (veel) later kopiëren van Domino’s. Hierdoor ontstaat er wel concurrentie, maar vaak zijn de features van Domino’s beter en sneller dan die van de ‘copycats’. Neem als voorbeeld het Tech-systeem Pulse wat ervoor zorgt dat alle bestellingen op één platform terecht komen. Of de high-speed ovens van Domino’s, waardoor Pizza’s snel en op een geplande tijd klaar staan. Al deze technologische snufjes staan met elkaar in verbinding via één database. Zo’n immens voordeel van controle, effectiviteit en efficiëntie hebben we bij concurrenten nog niet gezien. Verder gaat tegenwoordig meer dan 60% van de bestellingen via het online platform, wat het gewin van de database alleen maar vergroot. De database en technologische ontwikkelingen vanuit Domino’s is een duidelijk concurrentievoordeel.
 • Het bewijs van concurrentievoordelen: blijkt uit het feit dat de Return on invested capital (ROIC) substantieel boven de costs of capital ligt. Gebaseerd op cijfers uit FY20 lag de ROIC van DPZ rond de ~52%. De costs of capital waren in datzelfde jaar slechts ~5%.
Aandeel analyse - Domino's Pizza 2022 - dejongebelegger
 • De waarde propositie van DPZ voor klanten blijft verbeterd worden: Domino’s biedt haar klanten een eenvoudige en toegankelijke manier om pizza’s te bestellen en leveren via telefoon, online of in de winkels. Domino’s is in alle voorgaande jaren al bezig geweest om dit proces zo makkelijk mogelijk te maken en zal dat in de toekomst zeker blijven doen. Daarnaast heeft DPZ een verticaal geïntegreerd deegproductie- en supplychain-systeem dat de klant van kwaliteit en efficiëntie garandeert.

Impact van COVID-19

Gedurende COVID-19 heeft Domino’s extra investeringen gedaan met betrekking tot veiligheids- en reinigingsapparatuur. Verder keert Domino’s ziekte-uitkeringen en andere ziekte-gerelateerde compensaties uit. Dit alles heeft logischerwijs een negatieve invloed op de financiële resultaten. Deze invloed is echter maar van korte duur. Toch kan de impact niet worden genegeerd in een goede aandeel analyse.

Tijdens de pandemie is er in bepaalde markten wel een stijging van de verkoop waargenomen, maar het is lastig om de toekomstige omzet te voorspellen op genormaliseerde niveaus. Ook is het de vraag wanneer algemene economische en zakelijke activiteiten terugkeren naar het normaal. Dit zou best nog eens een aantal jaar kunnen duren. Hoewel het bijna niet mogelijk is om de volledige impact van COVID-19 op de activiteiten te schatten, zullen de aanhoudende maatregelen van de getroffen landen de activiteiten kunnen verstoren en als gevolg daarvan een nadelige invloed kunnen hebben op de resultaten.

Ondanks dat het management geen beeld kan geven van de (toekomstige) situatie heerst er wel optimisme: “We geloven dat we een behoorlijk veerkrachtig merk zijn. In een tijd als deze denk ik dat de positionering die we hebben als leverings- en uitvoeringsspeler ons zeker heeft geholpen in het begin van deze crisis. Ik denk dat het ons zal blijven helpen, omdat de consument niet meteen terug zal vallen op de oude patronen en gedragingen.

De mogelijkheden die we bouwen aan contactloze levering en contactloze uitvoering zullen volgens mij nog vele maanden belangrijk blijven als we nadenken over hoe dit uiteindelijk zal evolueren. Als we nadenken over de mogelijkheden die we vandaag de dag inzetten, is het niet alleen om concurrerend te zijn in de komende maanden. Het is echt om ons te vestigen in wat uiteindelijk de nieuwe norm in onze industrie kan worden.”

Een ander gevolg van COVID-19 is de snelle verschuiving naar online bestellen. Voor COVID was dit al een opkomende trend, maar deze zit nu écht in een stroomversnelling. Op dit moment komt maar liefst 75% van de transacties via digitale routes. Dat is een stijging van 70% ten opzichte van het vorige jaar. Daarnaast boekt het bedrijf meer winst én vrije kasstromen gebaseerd op de meest recente cijfers (Q2 2021). In deze aandeel analyse wordt duidelijk dat het bedrijf gestaag groeit, met of zonder COVID-19. Ondanks dat het lange termijn plaatje troebel is, ben ik toch positief gestemd.

60b4f8926d094005553951

Domino’s Pizza Dividend: duurzaam & groeiend

Sinds 2012 is Domino’s gestart met het betalen van dividend. Het bekijken van het dividend bij een aandeel dat dividend uitbetaald is onmisbaar in een aandeel analyse. Vanaf 2013 verhoogt het bedrijf jaarlijks haar dividend. Waar het dividend in 2013 nog slechts $0.80 per aandeel bedroeg, krijgt een aandeelhouder vandaag de dag $3.12 voor elk aandeel. Een CAGR (samengesteld jaarlijks groeipercentage) van maar liefst 18.54%! En er is nog genoeg ruimte om dit dividend in de toekomst verder te verhogen. Momenteel betaalt Domino’s 27,5% van haar totale winst uit aan dividend. Kijkend naar vrije kasstromen betaalt Domino’s slechts 20% van de FCF (vrije kasstroom) aan dividend.

Aandeel analyse - Domino's Pizza 2021 - dejongebelegger

Hoewel het voor aandeelhouders niet het beste is, kan Domino’s haar dividend dus nog flink verhogen. Persoonlijk zie ik het liefst een gestage groei in dividend, zodat Domino’s zoveel mogelijk winst kan herinvesteren. Op het geïnvesteerde vermogen behaalt de onderneming namelijk ruim 52%. Op een lange termijn betekent dit vanzelfsprekend dat aandeelhouders beter af zijn wanneer Domino’s zoveel mogelijk investeert. Als je naar de afgelopen 10 jaar kijkt is de koers van DPZ met 1800% gestegen terwijl het dividend jaarlijks is verhoogd, wat mij betreft vraagt dit zeker om een aandeel analyse van dit groei- én dividendaandeel!

Beleggingsthesis 1: Commodity-markt

Voor een goede aandeel analyse kan je wat beleggingsthesissen stellen. Domino’s opereert in een concurrerende markt. Hierdoor is er enige bezorgdheid op de markt dat toenemende, intense toekomstige – maar ook huidige – concurrentie hyperwinstgevendheid kan bemoeilijken. Deze bezorgdheid komt voort uit het feit dat bedrijven die qua product ongeveer hetzelfde doen als Just Eat Takeaway en Pizza Hut steeds harder groeien. Uiteindelijk zal er dan enkel op prijs geconcurreerd kunnen worden. Dit punt van bezorgdheid is om een paar redenen overdreven.

Domino’s geniet van een concurrentievoordeel op tech en innovatie: DPZ heeft op de aspecten tijd en kwaliteit een voorsprong op haar concurrenten. Zoals al benoemd is Domino’s de toonaangevende leider in de markt wat betreft technologie en innovatie. Het enige wat concurrenten hier tegen kunnen doen is kopiëren. Dit is vaak niet goed voor het imago van het bedrijf én het kost tijd om de technologie na te maken. Ook ontbreekt regelmatig nog eens de kwaliteit, simpelweg omdat DPZ niet al haar geheimen deelt.

Veel concurrenten hebben haken en ogen in het businessmodel: Bedrijven zoals Just Eat Takeaway zijn compleet afhankelijk van restaurants. Als ze in de toekomst de commissies gaan opvoeren – wat hoogstwaarschijnlijk is – zullen restaurants langzaam een rem erop zetten. DPZ maakt gebruik van een krachtig franchisemodel, waarmee ze, zoals al besproken, over een concurrentievoordeel genieten.

Beleggingsthesis 2: Branding en marketing

Menig belegger onderschat de krachtige branding en marketing van Domino’s die, weliswaar niet op de balans staat, maar wel van immense waarde zijn. DPZ heeft een aantal TV-commercials, maar de echte kracht ligt in de creatieve manier van marketing voeren.

Onbewuste marketing: In 2019 deed Domino’s een verrassende zet: de staat van wegen in Amerika is niet bepaald best en de overheid laat dat te wensen over. Dus ging Domino’s zelf aan de slag. Ze huurden werklieden in en gingen alle wegen rondom Domino’s filialen opknappen. Voorbijgangers zagen het, maakten video’s en binnen de kortste tijd werd het een hit op social media. Franchisenemers maakten plaatselijke publiciteit en brachten de wegwerkers gratis pizza. Kate Trumbull, Vice President Advertising Domino’s, vertelt dat deze ‘campagne’ alle verwachtingen heeft overtroffen en in dat er daarom in de toekomst meer campagnes gelanceerd worden die fricties, zoals een slecht wegdek, bij consumenten wegnemen.

Goede, opbouwende reputatie: Domino’s heeft in de loop der jaren een sterk merk opgebouwd en heeft een degelijke reputatie. Ondanks de recente kritiek is Domino’s daar openhartig en sterk mee omgegaan. Zo kwam er kritiek over de kwestie dat de pizzabodems naar karton zouden smaken en dat er in de keuken niet bepaald hygiënisch werd gewerkt. In plaats van stil te zijn, heeft Domino’s dit probleem openbaar en stevig aangepakt en momenteel werpt dat al zijn vruchten af. Dit bewijst al te meer de sterkte van het management en het bedrijf.

Maak minstens twee thesissen voor een goede aandeel analyse.

Conclusie aandeel analyse Domino’s Pizza 2022

Tot slot de conclusies uit de aandeel analyse:

 • Sterk, simpel en krachtig franchisemodel, waardoor groei niet gefinancierd hoeft te worden en een kosteloze, langdurige kasstroom ontstaat. De brutowinstmarge op franchisenemers ligt op 100%.
 • Domino’s beschikt dankzij innovatie over een kwalitatieve waardepropositie voor klanten die alsmaar blijft groeien en uiteindelijk tot tweezijdige netwerkeffecten kan leidden.
 • Uitstekende branding en marketing. Hierdoor geniet Domino’s van een sterke merknaam en een goede reputatie.

Dit was de aandeel analyse. Of Domino’s Pizza echt het beste aandeel 2022 is, blijft altijd een gok. Wel is Domino’s Pizza een bedrijf wat het al jaren goed doet met veel groeipotentie en concurrentievoordelen. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je ergens in investeert. Zelf gebruik ik altijd onder andere TradingView.

Mocht je nog opzoek zijn naar een goede broker; kijk dan eens op deze pagina. Je kan Domino’s Pizza kopen bij onder andere DEGIRO, eToro of BUXZero, klik op de naam van de broker om er meer over te lezen. Volg mij op sociale media zoals Instagram of Facebook om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe artikelen.

4.6/5 - (5 stemmen)

Je hebt nog tot het einde van de maand om jouw 100 euro tegoed bij DEGIRO te claimen!

Volledige inzage in mijn portefeuille op Instagram

portefeuille dejongebelegger

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Eerst leren, dan investeren.

Bekijk hier welke boeken je kunnen helpen je financiële doelen te behalen.